ติดต่อเรา

ยินดีรับเชิญเป็นวิทยากร

คุณชนัดดามีใจยินดีรับใช้การทำหน้าที่เป็นวิทยากรในด้านการสอนกลุ่มสตรี เช่น การอบรม รีทรีท และการสัมมนาต่างๆ
กรุณาติดต่อได้ผ่านทางอีเมลล์:  chanaddah1@gmail.com

Location

ดอนเมือง, กรงเทพฯ, ประเทศไทย

Email Address

chanaddah1@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ

My Social Media