MP3/BOOKS

E-book คำพยานของฉัน

ความมหัศจรรย์ของพระหัตถ์แห่งการปกป้องของพระเจ้า

ขณะยังเป็นทารกในครรภ์ ฉันถูกวางยาพิษ แต่พระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับฉัน ขอเล่าเรื่องราวของฉันให้ฟังเพื่อที่คุณจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของพระหัตถ์แห่งการปกป้องของพระเจ้าในชีวิตของฉัน

หนังสือใหม่

รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

ถ้าท่านกำลังมองหาคำตอบของชีวิต หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบแก่ท่านและนำชีวิตของท่านไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และท่านจะได้พบกับสันติสุขแท้ที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน

รับฟังคำสอนในหัวข้อต่างๆของพันธกิจสตรี

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อรับฟังคำสอนบน YouTube

น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับสตรี

คำสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุภาพสตรีให้มีคุณลักษณะของความงามในสายพระเนตรของพระเจ้า โดยการปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้อง ในฐานะสาวโสด ภรรยา และบทบาทของมารดา
อ่านรายละเอียดที่นี่

MP3

BOOK

ผลของพระวิญญาณ

เป็นการศึกษารายละเอียดผลของพระวิญญาณทั้งเก้าประการ ซึ่งจะช่วยให้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอันจะก่อให้เกิดผลที่แท้จริงและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อเกียรติยศของพระเจ้า
อ่านรายละเอียดที่นี่

MP3

BOOK

พงศาวดารแห่งการไถ่

บทเรียนนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความหมายของภาพพจน์ต่างๆ ของพระผู้ไถ่ เริ่มต้นจากหนังสือปฐมกาลไปจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ และรวมทั้งการอธิบายความหมายของพลับพลาอย่างละเอียด
อ่านรายละเอียดที่นี่

MP3

BOOK

ผู้เป็นสุขแท้

เป็นการศึกษาคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความหมายและเต็มไปด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง
อ่านรายละเอียดที่นี่

MP3

BOOK